1397/08/05 12:50
جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان خمين برگزار شد
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و با حضور یاریجانی رئیس دادگستری شهرستان و تعدادی از مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط و دستور کار اتخاذ تصمیم در خصوص بستن سر دهنه انهار در فصول غیر زراعی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و با حضور فروغی رئیس دادگستری شهرستان و تعدادی از مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط و دستور کار اتخاذ تصمیم در خصوص بستن سر دهنه انهار در فصول غیر زراعی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه فرماندار شهرستان خمین اظهار داشت : راهبرد حفظ و نگهداری منابع موجود، درست مصرف کردن است و نصب کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی، تاثیر بسزایی در مدیریت آب دارد.

وی در ادامه افزود : کشاورزان باید منابع آب را حفظ کنند و تمدید پروانه بهره برداری از چاه های کشاورزی، منوط به نصب کنتور هوشمند است.

احمد طهرانی ادامه داد: 32 حلقه چاه کشاورزی در خمین بیش از سهمیه پروانه بهره داری آب مصرف می کنند که این امر صدمه جبران ناپذیری به مخازن سفره های این شهرستان وارد می آورد.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز سفره های زیرزمینی به آب در کنار برنامه های کشاورزی باید مدیریت مصرف بهینه و هوشمند شدن چاه های برداشت آب تداوم یابد.

فرماندار شهرستان خمین اظهار داشت: برطرف شدن مشکل کمبود آب در خمین در گروی اجرای طرح تعادل بخشی با سیستم آبیاری نوین، نصب کنتورهای هوشمند ، کاشت محصولات کم آب بر و رعایت الگوی کشت است. 

در ادامه جلسه پس از قرائت مصوبات جلسه قبل شورا و بررسی روند اجرای این مصوبات توسط دستگاه های اجرایی مربوطه ، در خصوص دستور کار جلسه بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد جهاد کشاورزی زمان پایان کاشت محصولات را به امور آب اعلام تا امور آب نیز در خصوص بستن سردهنه انهار تصمیمات لازم اتخاذ نماید .

در این جلسه هم چنین مقرر گردید شرکت توزیع برق خمین لیست چاههایی که بر روی آنها کنتور فهام نصب گردیده است را به امور آب شهرستان اعلام نماید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved