1397/08/09 14:07
جلسه بررسي طرحهاي هادي روستايي شهرستان خمين برگزار شد
جلسه بررسی طرحهای هادی روستایی شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین ، متقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، بخشداران مرکزی و کمره و تعدادی از مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه در خصوص مشکلات طرح هادی روستاهای ریحان و فرنق از توابع بخش مرکزی و روستای ورچه از توابع بخش کمره بحث وتبادل نظر گردید و در خصوص مشکلات خیابان 14 متری روستای فرنق مقرر شد با توجه به وضعیت موجود ، دهیاری روستا نسبت به جلب رضایتمندی مالکین واقع در محدوده خیابان مذکور و جانمایی زیر ساخت ها اقدام لازم معمول و مستندات مربوطه را به کمیته فنی تهیه طرح هادی واقع در اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارسال نماید .

در خصوص مشکلات طرح هادی روستای ورچه نیز مقرر شد پیشنهادات شورا و دهیاری روستای ورچه در خصوص طرح هادی به صورت مکتوب به بنیاد مسکن استان ارسال تا بعد از بررسی تغییرات لازم در طرح هادی نهایی این روستا اعمال گردد .

در این جلسه هم چنین مقرر گردید در تهیه طرح های هادی در آینده نظرات شورا و دهیاران نیز اعمل گردد .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved