1397/08/12 10:47
فرماندار از روند گازرساني به گلخانه هاي شهرستان بازديد كرد
احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین به همراه اکبری رئیس اداره گازرسانی شهرستان با حضور در روستای شهابیه از توابع بخش مرکزی خمین از روند گازرسانی به گلخانه های این روستا بازدید کردند

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved