1397/08/12 13:40
جلسه بررسي مشكلات آنتن هاي بي تي اس در شهرستان خمين برگزار شد
جلسه بررسی مشکلات آنتن های بی تی اس شرکت مخابرات در شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و با حضور متقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، لطفی مدیر کل شرکت ارتباطات سیار استان ، مهدوی سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات استان و تعدادی از مسئولان مرتبط در شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه در خصوص اعتراضات تعدادی از شهروندان مبنی بر خطر ساز بودن امواج دکل های مخابراتی و نحوه جابجایی این دکل ها بحث و تبادل نظر و مقرر گردید کارشناسان اداره کل ارتباطات سیار و فناوری اطلاعات استان از محل استقرار دکل های بی تی اس بازدید میدانی بعمل آورند و حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به جانمایی محل های جدید برای این دکل ها اقدام و پس از جانمایی محل جدید تا پایان سال جاری عملیات جابجایی دکل های واقع درمنازل مسکونی و فضای سبز شهرداری را به پایان برسانند .

هم چنین در خصوص جابجایی دکل مرکزی مخابرات واقع در محل میدان نقش امام (ره) نیز مقرر شد شرکت  ارتباطات سیار و فناوری اطلاعات استان با همکاری شهرداری جهت پیشگیری از وقوع خسارات ناشی از اجرای عملیات عمرانی در میدان نقش امام نسبت به جانمایی محل جدید و انتقال این دکل به محل مناسب اقدام لازم معمول نمایند .

در خصوص دکل های مخابراتی واقع در منازل مسکونی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد نیز مقرر شد بازرسین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن بازدید از محل های مذکور نسبت به اندازه گیری میزان امواج الکترومغناطیسی این دکل ها اقدام و در صورت بالاتر از حد استاندارد بودن این امواج ، در خصوص استاندارد سازی امواج این دکل ها تمهیدات لازم اتخاذ نمایند .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved