1397/08/15 08:50
فرماندار از شركت صنايع نخ خمين بازديد كرد
احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین با حضور در شرکت صنایع نخ خمین ضمن نشست با مدیر عامل شرکت و بررسی مسائل و مشکلات این کارخانه ، از بخش های مختلف شرکت صنایع نخ نیز بازدید کرد

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved