1397/08/15 13:30
جلسه بررسي مشكلات شركت رينگ آلومينيوم خمين برگزار شد
جلسه بررسی مشکلات شرکت رینگ آلومینیوم خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و با حضور فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی و تعدادی از مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه در خصوص مشکلات شرکت رینگ آلومینیوم گسترش گام آفرین خمین منجمله مشکل تامین مواد اولیه ، مشکل مالیاتی ، کمبود نقدینگی ، بدهی شرکت به بانک های عامل و... بحث وتبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved