1397/10/15 13:55
جلسه بررسي طرح واگذاري اراضي شهرك گل و گياه به شركت تعاوني زعفرانيه خمين برگزار شد
جلسه بررسی طرح واگذاری اراضی شهرک گل و گیاه به شرکت تعاونی زعفرانیه خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین وبا حضور بخشداران مرکزی و کمره و تعدادی از مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه در خصوص نحوه واگذاری بخشی از اراضی شهرک گل و گیاه خمین به شرکت زعفرانیه بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد ابتدا در خصوص تخصیص آب از پساب فاضلاب شهرک جهت شهرک گل و گیاه بررسی لازم معمول و پس از تعیین تکلیف آب مورد نیاز این شهرک در خصوص نحوه واگذاری اراضی این شهرک به شرکت زعفرانیه خمین اقدام گردد .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved