1397/10/18 11:08
نشست مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان با فرماندار شهرستان خمين
نشست مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با فرماندار شهرستان خمین با موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات ایثارگران و خانواده های معظم در محل دفتر فرماندار برگزار شد

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved