1397/10/18 11:34
فرماندار و مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان با خانواده شهيد عبداله غلامي ديدار كردند
احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین به همراه انصاری فر مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با خانواده شهید عبداله غلامی و جانباز 50 درصد ابراهیم تیرانی دیدار کردند .

شهید عبداله غلامی در سال 1335 در شهرستان خمین متولد و در سال 1359 در منطقه عملیاتی آبادان به شهادت رسید .

جانباز 50 درصد ابراهیم تیرانی نیز در سال 1341 در شهرستان خمین متولد و در سال 1362 در منطقه عملیاتی جنوب بر اثر اصابت ترکش از ناحیه صورت و چشم مجروح و به فیض جانبازی نائل گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved