1398/01/24 13:53
جلسه بررسي مشكلات في مابين گلخانه داران و شركت گاز خمين برگزار شد
جلسه بررسی مشکلات فی مابین واحدهای گلخانه ای با شرکت گاز خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و با حضور متقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، گودرزی رئیس شرکت گاز و بقایی رئیس اتحادیه گل و گیاه خمین در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه پس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع جلسه مقرر گردید شرکت گاز خمین نسبت به اجرای شبکه گاز با رعایت اصول فنی از محل اعتبارات دولتی برای واحدهای گلخانه ای واقع در اراضی شهابیه ، قاسم آباد ، زورقان ، خوگان و.... اقدام نماید .

هم چنین در خصوص وصول مطالبات شرکت گاز از گلخانه داران نیز مقرر گردید شرکت گاز در صورت امکان نسبت به تقسیط بدهی واحدهای گلخانه ای بر اساس تمکن مالی مالکین این واحدها اقدام نماید .

در خصوص موضوع انشعابات غیر مجاز تعدادی از واحدهای گلخانه ای در روستاهای شهرستان نیز مقرر گردید کارشناسان شرکت گاز و اتحادیه گل وگیاه نسبت به بازدید میدانی از این واحدها اقدام و سپس تمهیدات لازم در خصوص تهیه طرح و اجرای شبکه بر اساس اصول فنی برای این واحدها معمول نمایند .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved