1398/04/20 12:12
جلسه انجمن كتابخانه هاي شهرستان خمين برگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان خمین به ریاست حسن انصاری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور اعضای انجمن در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی در سطح کتابخانه ها در ایام مناسبتی منجمله دهه کرامت ، افزایش سرانه فیزیکی کتابخانه های شهرستان و هم چنین پیگیری زمین جهت احداث کتابخانه مرکزی خمین و... بحث و تبادل نظر گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved