1398/04/22 23:10
جلسه هماهنگي تسريع در احداث واحدهاي مسكوني سيل زده در شهرستان خمين برگزار شد
جلسه هماهنگی تسریع در احداث واحدهای مسکونی سیل زده در شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان ، متقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، تعدادی از مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان ، کارشناسان فنی بخشداریها و جمعی از دهیاران شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع جلسه مقرر گردید دهیاران شهرستان نسبت به تشکیل پرونده جهت افراد شناسایی شده توسط بنیاد مسکن که در سامانه مربوطه نیز ثبت شده اند اقدام نمایند و در اسرع وقت به بانکهای عامل ( مسکن ، تجارت و ملت ) معرفی نمایند .

هم چنین مقرر گردید دهیاران شهرستان افرادی که موفق به ثبت نام در سامانه نشده اند را شناسایی و نسبت به اطلاع رسانی به روستائیان جهت ثبت نام در سامانه در زمان مقرر اقدام نمایند .

در این جلسه هم چنین ضمن تاکید بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی منازل خسارت دیده از سیل در روستاها مقرر گردید کارشناسان فنی بخشداری ها بر عملکرد پیمانکاران و روند اجرایی احداث منازل مذکور در روستاها نظارت نمایند .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved