1398/10/23 13:19
نشست مدير عامل شركت آب منطقه اي استان با فرماندار شهرستان خمين برگزار شد
نشست مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و رئیس اداره امور آب شهرستان با فرماندار خمین با موضوع پیگیری تامین آب معدن زراختران خمین و هم چنین پیگیری زمین جهت احداث ساختمان اداره امور آب خمین از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان در محل دفتر فرماندار برگزار شد

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved