1399/04/03 09:10
فرماندار از تعدادي از ادارات شهرستان خمين بازديد كرد
در راستای بررسی وضعیت دستگاه های اجرایی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و هم چنین رسیدگی به امور مراجعین توسط مسئولان و کارکنان ادارات ، احمد طهرانی از ادارات آب وفاضلاب و صنعت ، معدن وتجارت شهرستان بازدید کرد .

در این بازدید فرماندار شهرستان خمین ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کارکنان این ادارات ، بر لزوم رعایت جدی پروتکل های بهداشتی برای مسئولان و کارکنان و مراجعین به ادارات تاکید نمود .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved