1399/04/03 09:11
فرماندار با رئيس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب خمين ديدار كرد
بمناسبت هفته قوه قضائیه احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین با حضور در محل دادگستری خمین با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب خمین دیدار کرد

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved