1399/04/03 14:12
جلسه شوراي ترافيك شهرستان خمين برگزار شد
جلسه شورای ترافیک شهرستان خمین به ریاست متقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورا و تعدادی از اعضای کانون های سلامت محلات شهر خمین در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه اعضای کانون های سلامت محلات در خصوص مسائل و مشکلات ترافیکی و عوامل زمینه ساز ایجاد حوادث و سوانح ترافیکی در شهر خمین مواردی را مطرح نمودند و در پایان نیز مقرر گردید موارد مطروحه توسط کمیته کارشناسی ترافیک مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه راهکار های مناسب ، شهرداری و راهداری و حمل و نقل نسبت به رفع این مشکلات اقدام نمایند .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved