1399/04/18 12:57
فرماندار از دانشكده علوم پزشكي خمين بازديد كرد
احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین بهمراه متقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار از دانشکده علوم پزشکی خمین بازدید کردند .

در حاشیه این بازدید فرماندار شهرستان با رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین نیز دیدار کرد و در این دیدار بر لزوم اطلاع رسانی بیشتر در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه توسط اقشار مختلف مردم منجمله رعایت دستوالعمل های بهداشتی و تاکید بر لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی ، ادارات و... بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved