1399/04/26 12:19
نشست مدير عامل شركت توزيع برق استان با فرماندار شهرستان خمين برگزار شد
نشست مدیر عامل شرکت توزیع برق استان و مدیر شرکت توزیع برق شهرستان با فرماندار خمین با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق در شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار شد .

در این نشست در خصوص توسعه زیر ساخت های برق در شهرستان و منجمله پیگیری تقویت برق شهر قورچی باشی ، جابجایی تیرهای برق واقع در معابر روستایی ، اتخاذ تمهیدات لازم و تعامل با دهیاران جهت پیشگیری از سرقت سیم های برق و ترانس های برق روستایی و بین راهی ، جذب اعتبارات حوزه برق در شهرستان در سال 99 و... بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved